Araş. Gör. SONER AKSOY (ÖYP) NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. SONER AKSOY (ÖYP)

T: (0282) 250

M soneraksoy@nku.edu.tr

W soneraksoy.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İlahiyat Fakültesi
Bölüm:İlahiyat
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri